Revalidatie na Corona

Het coronavirus is een flinke aanslag op onze samenleving en in het bijzonder op de door corona getroffen patiënten. Een deel van deze patiënten zal na het doormaken van de ziekte baat hebben bij adequate revalidatie in de eerste lijn

U kunt bij ons behandeld worden door een speciaal daarvoor opgeleide Fysiotherapeut

voor meer informatie zie ook:  www. chronischzorgnet.nl

Leave a reply