Hier vindt u de hoofdregels over de betaling van de kosten tussen patiënt, fysiotherapeut en zorgverzekeraar. Het is mogelijk dat een zorgverzekeraar hiervan afwijkt. Raadpleeg bij twijfel altijd uw zorgverzekeraar.

Algemene informatie over vergoeding van fysio-/en oefentherapie

Fysio- en oefentherapie worden al enkele jaren zowel voor een deel uit de basisverzekering en voor het grootste deel uit de (meeste) aanvullende verzekeringen vergoed. Voor patiënten vanaf 18 jaar geldt, dat behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Voor kinderen tot 18 jaar en chronische patiënten zijn er andere regels.

Kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar blijft de oude verstrekking van vóór 2004 in stand:, d.w.z. vanuit de basisverzekering blijft het volgende gedekt:
• de eerste 9 behandelingen per indicatie per jaar vanuit de basisverzekering
(de rest vanuit de aanvullende verzekering).
• kinderfysiotherapie door een geregistreerde kindertherapeut 18 behandelingen per indicatie per jaar (de rest vanuit de aanvullende verzekering).
• behandeling van aandoeningen uit de chronische lijst een volledige dekking vanuit de basisverzekering bij kinderen.

Chronische aandoeningen

De vergoeding van behandelingen voor chronische patiënten (volgens de landelijke lijst chronische aandoeningen) wordt vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering geregeld. De eerste 20 worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed.
Als u dus niet aanvullend verzekerd bent moet u de eerste 20 behandelingen zelf betalen.

Hoeveel behandelingen krijgt u vergoed?

Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden, die u van uw verzekeraar hebt gekregen.
Het is goed te weten dat er vrijwel altijd een aantal behandelingen PER JAAR wordt vergoed en niet per ZIEKTEGEVAL. Houdt u daar rekening mee.