Optimale zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson is het doel van ParkinsonNet.

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Er zijn ruim 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en parkinsonverpleegkundigen).

Binnen onze praktijk is Lisette Mooy sinds 2011 aangesloten bij het regionale netwerk Alkmaar van ParkinsonNet Nederland.

Het streven van het netwerk is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Om bij het netwerk aangesloten te blijven volgt Lisette regelmatig scholingen en neemt zij deel aan het ParkinsonNetcongres.

Daarnaast zijn er jaarlijks bijeenkomsten met alleen fysiotherapeuten en bijeenkomsten met andere zorgverleners binnen het netwerk verplicht. Op deze manier wordt expertise en kennis van de nieuwste ontwikkelingen gewaarborgd.

Door de regelmatige bijeenkomsten kennen alle hulpverleners binnen het ParkinsonNet elkaar goed, zijn ze op de hoogte van de behandelmogelijkheden binnen de andere disciplines en kunnen elkaar gemakkelijk betrekken in de zorg voor de patiënt met de ziekte van Parkinson.

Binnen de fysiotherapie zal de behandeling zich richten op het optimaal functioneren met de ziekte van Parkinson. Daarbij kan gedacht worden aan gerichte balans- en houdingstraining bij evenwichts- of houdingsproblematiek, trainen van het lopen, maar ook trucs en trics bij alledaagse handelingen als opstaan uit een stoel, opstaan vanaf het bed of omrollen in bed.