COPD is de verzamelnaam voor een tweetal chronische longaandoeningen, namelijk:

  • chronische bronchitis (chronische ontsteking van de luchtwegen)
  • emfyseem (verminderde elasticiteit van de longblaasjes)

Astma vertoont overeenkomsten met COPD, echter wanneer astmapatiënten klachtenvrij zijn, hebben ze een normale longfunctie en ervaren ze geen beperkingen. COPD en astma hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken, zoals kortademigheid, piepende ademhaling, hoesten, slijm opgeven en verminderd inspanning kunnen leveren. Met name door bijvoorbeeld vochtige lucht, stof, temperatuurwisselingen of rook nemen deze klachten toe.

COPD is een progressieve ziekte. Dit wil zeggen dat de ziekte niet te genezen is en langzaam steeds erger wordt. Dit leidt tot beperkingen en handicaps. De belangrijkste beperkingen zijn kortademigheid en een verminderd inspanningsvermogen. De conditie van iemand met COPD en de verhouding tussen belasting en belastbaarheid gaat achteruit. Hierdoor komen patiënten vaak in een neerwaartse spiraal terecht. Uit angst voor kortademigheid gaan mensen minder bewegen, waardoor de conditie nog verder verslechtert.

Longrevalidatie

Om er voor te zorgen dat mensen met COPD en astma hun conditie op peil houden en leren om te gaan met de beperkingen die deze ziekte met zich meebrengt, bestaat er in onze praktijk een revalidatie programma voor deze patiënten: Long Revalidatie/ -Reactivatie. Dit programma is onderdeel van een ketenzorgprogramma. Het ketenzorgteam bestaat uit een longarts, huisarts, POH, fysiotherapeut, longverpleegkundige en dietist.

Hoe komt U in aanmerking voor het revalidatieprogramma?

U wordt door de longarts/huisarts/POH verwezen voor een intakegesprek en een fysieke nulmeting.

Hoe ziet het revalidatieprogramma er in de praktijk uit?

Het revalidatieprogramma duurt 3 maanden. Er wordt 2 keer per week getraind, Het programma bestaat uit vier verschillende onderdelen:

duurtraining: ter verbetering van de conditie en het uithoudingsvermogen (middels fiets, handbike of loopband).

spierkrachttraining: ter versterking van de grote spiergroepen van de armen en de benen.

Unsupported Arm Exercises (UAE): oefeningen van elk 1 minuut, met gewichtjes van 1 kg, (afgewisseld met 1 minuut rust): ter spierversterking van de hulpademhalingsspieren.

Na het revalidatieprogramma is het belangrijk de opgebouwde conditie te behouden. Wij adviseren dan ook, om in uw eigen omgeving nog verder te trainen. Dit kan bijvoorbeeld bij ons in de praktijk, bij ons medischfitnesscentrum .
Gedurende de revalidatieperiode worden regelmatig testen afgenomen om uw vorderingen in kaart te brengen.