Het schoudergewricht verbindt de arm met het lichaam en zorgt ervoor dat we kunnen tillen, gooie en kracht kunnen zetten. Bij bijna alle dagelijkse handelingen speelt het schoudergewricht een rol.

Schouderklachten komen veel voor. Een fulltime huisarts ziet gemiddeld 2 tot 3 mensen per week met schouderklachten. Vaak gaat het om pijn in de schouder of bovenarm, beperking van beweeglijkheid of een verstoorde nachtrust omdat mensen niet op de schouder kunnen liggen.

Hoewel veel schouderaandoeningen vergelijkbare klachten opleveren zoals uitstralende pijn in de bovenarm bij bepaalde bewegingen, kunnen de oorzaken heel verschillend zijn. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een pees- of slijmbeursontsteking, van een frozen shoulder of van een instabiele schouder. De verschillende aandoeningen vereisen hun eigen specifieke aanpak en ook na een operatie is goede begeleiding essentieel voor een optimaal eindresultaat.

Omdat het schoudergewricht zo’n complex gewricht is, is het van belang dat uw behandelend fysiotherapeut beschikt over voldoende ervaring en over goede kennis en vaardigheden om uw schouderprobleem te behandelen.

De fysiotherapeuten aangesloten bij het schoudernetwerk Noord-Holland Noord hebben zich gespecialiseerd in schouderklachten en schouderrevalidatie na operaties. Zij volgen regelmatig (samen) nascholingen, houden de laatste ontwikkelingen bij op het gebied van onderzoek en behandelmogelijkheden en maken gebruik van elkaars expertise. Het maken van goede samenwerkingsafspraken met verwijzers zoals huisartsen, orthopeden en traumat